M-Hairdesign

PRIVACY

M-Hairdesign geeft veel om uw privacy. Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen indien u een product en/of dienst afneemt van M-Hairdesign of indien u hierop expliciet toestemming hebt gegeven.

De persoonsgegevens worden opgeslagen door:

M-Hairdesign
Schweitzersingel 4
8302 ZJ  Emmeloord

Te bereiken op:
[email protected]
of 06 20123467

KVK-nummer: 39096079
BTW-identificatienummer: NL 138296662B01

AVG
M-Hairdesign is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. M-Hairdesign is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking van www.m-hairdesign.nl. M-Hairdesdign gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar gekomen zijn. Bij een datalek neemt M-Hairdesign passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Verwerking gegevens
M-hairdesign heeft de opgeslagen gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van producten die verkregen zijn via www.m-hairdesign.nl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Puur by Ylonka om de overeenkomst uit te voeren. M-Hairdesign vraagt hierom alleen noodzakelijke gegevens om de overeenkomst zo soepel mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bent bij mij.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen kunt u M-Hairdesign vragen via bovenstaande gegevens, uw gegevens te verwijderen. Indien er na herhaaldelijk verzoek uw gegevens niet verwijderd zijn, kunt u te alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden nooit langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@m-hairdesign.nl.

Externe partijen
Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst heeft M-Hairdesign externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Deze partijen kunnen uw gegevens opslaan zo lang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen enkel geval zullen uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden.

Betaling, Mollie: Bij betaling op de webshop www.m-hairdesign.nl wordt er gebruik gemaakt van Mollie. Mollie is een instantie die zorgt dat de betaling wordt verwerkt. Mollie ziet de volgende gegevens in: uw betaalgegevens, IP-adres, internetbrowser en apparaat type, in sommige gevallen uw voor- en achternaam, in sommige gevallen uw adresgegevens, in sommige gevallen informatie over het product en overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt. Mollie verwerkt uw gegevens ter uitvoering van een overeenkomst en op basis van wettelijke verplichtingen. Daarnaast bewaard Mollie uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. Mollie deelt uw persoonsgegevens niet, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit gebeurt op grond van wettelijke verplichtingen.

Verzenden, PostNL: Bij een bestelling die geleverd wordt op uw doorgegeven adres, maak ik gebruik van de diensten van PostNL.  Hierbij is het noodzakelijk dat ik uw naam, adres, woonplaats en e-mail (track-and-tracé) doorgeef aan deze instantie. PostNL gebruikt alleen deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Registreren

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacybeleid.